Boris Johnson vill banta BBC

17 februari. I dagens avsnitt av Ledarredaktionen diskuteras public service.


Med Lydia Wålsten och Olof Ehrenkrona. Som gäster deltar James Savage och Carl-Vincent Reimers.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy