Ska företagen betala för totalförsvaret?

3 december. I dagens avsnitt av Ledarredaktionen diskuteras försvarspolitik.Med Catarina Kärkkäinen. Som gäster deltar Patrik Asplund, Fredrik Bynander och Karl Lallerstedt.