9. "Bättre än så här kan det inte bli"

Den här veckan pratar Lasse och Olof om hur man hanterar kritik de fått i olika sammanhang. Lasse berättar om recensenter som fått äta upp saker de tidigare skrivit och Olof spelar upp en gammal intervju han gjorde med Håkan Hellström. Anni-Frid Lyngstad nämns! Povel Ramel! Jennie Jennie! Tomas Andersson Wij! 

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy