#305 Sveriges ohejdade amerikanisering och dess effekter med Mats-Eric Nilsson

Boken heter "Kåppi Pejst - Hur vi härmar USA mer än ever" och gäst är författaren Mats-Eric Nilsson.


USA är inte bara ett land många svenskar ser upp till, det är också ett land vi tar efter och influeras av inom väldigt många områden. Rent språkligt kan vi se hur engelska ord ständigt smyger sig in och blir en naturlig del av vår kommunikation. Att prata bra engelska uppfattas dessutom som en statushöjare. Våra nyhetsredaktioner har ett ständigt vakande öga på vad som försiggår i det stora landet i väst. Och amerikansk kultur är tätt sammanvävd med vår egen, inte minst när det kommer till film och musik. Men vad får denna amerikanisering egentligen för effekter? Är det något annat vi missar när vi så ensidigt riktar våra blickar mot ett enda land? 


Några av frågorna som diskuteras i programmet är: I hur stor utsträckning påverkas vårt språk egentligen av engelskan? Inom vilka andra områden sker en amerikanisering i Sverige? Vilka positiva respektive negativa effekter får egentligen denna amerikanisering? Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.