#323 Sverige på regional nivå med Magnus Persson

Boken heter "Regionboken - Sverige på regional nivå" och gäst är författaren Magnus Persson.


Den regionala samhällsnivån har ökat i betydelse i både Sverige och EU. Det sägs att utvecklingen av regionerna t.o.m. har utgjort den enskilt mest betydelsefulla förändringen i många europeiska länders statssystem. I Sverige blev alla landsting regioner 2019, med ansvar för hälso- och sjukvård och regional utveckling. Men resan dit har varit både komplex och konfliktfylld. Ansvar för och utformning av centrala funktioner som hälso- och sjukvård, klimatarbete, relationen stad–land, näringslivets förnyelse och samhälls­­beredskap är inte självklar. I den här boken undersöks spänningsfältet mellan stat och regional självstyrelse, i en föränderlig geografi och ur ett demokratipers­pektiv. Syftet är att bidra till en fördjupad förståelse av politik och förvaltning på regional nivå i Sverige.


Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vad särskiljer regioner från det kommunala och nationella? Hur arbetar man i regionerna och hur är man organiserade? Vad ansvarar regionerna för? Hur ser maktfördelningen ut mellan kommuner, regioner och staten? Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.