#353 Kommunikatörens yrke, rykte och roll i demokratins tjänst med Caroline Thunved

Boken heter "Om det inte vore för oss - Kommunikatörer i demokratins tjänst" och gäst är författaren Caroline Thunved.


Kommunikatörer som yrkesgrupp, och deras roll i organisationer (inte minst i offentlig sektor), har genom åren ifrågasatts och hamnat i skottgluggen för debatter. Antalet anställda kommunikatörer i vissa organisationer har ifrågasatts. En annan kritik, inte minst från journalister, har varit att det blivit svårare att granska och intervjua makthavare när kommunikatörer agerar gatekeepers. Den här kritiken anser bokens författare är både onyanserad och delvis felaktig. Syftet med boken är därför att ge en mer nyanserad och förklarande bild av vad kommunikatörens yrke faktiskt innebär. Genom intervjuer med yrkesverksamma beskrivs också varför kommunikatörer i offentlig sektor har en viktig roll i demokratins tjänst.


Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vad kännetecknar kommunikatör som yrke och yrkesgrupp? Hur har kommunikatörens roll förändrats över tid? Varför och på vilket sätt har kommunikatörer en viktig roll i demokratins tjänst? Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.