#346 Hur barns läsning kan utvecklas med Maria Heimer

Boken heter "Leda läsfrämjande - Om barns och elevers läsning och hur den kan utvecklas" och gäst är författaren Maria Heimer


Barn och unga läser allt mindre och färre timmar ägnas åt högläsning, både i förskolan/skolan och i hemmet. Och redan hos 3 åringar syns skillnader i barns språkutveckling. I boken beskrivs vilka förmågor som barn och unga behöver för att utvecklas som läsare. Den förklarar också vilken kompetens personalen behöver för att kunna vara aktiv i det läsfrämjande arbetet; för att kunna identifiera brister eller förbättringsområden och för att kunna ta fram relevanta insatser. 


Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Hur påverkas barns språkutveckling av läsning? Vad kan personal i förskola och skola göra för att leda läsfrämjande? Vad kan föräldrar göra för att stötta sina barn i läs- och språkutvecklingen? Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.