#350 Folkhemsbyggets styrkor och svagheter med Jonas Frykman

Boken heter "Kärlek och kärnfamilj i folkhemmet" och gäst är författaren Jonas Frykman


Begreppet folkhemmet myntades av statsminister Per Albin Hansson i ett radiotal 1928. Folkhemsbygget (som pågick från 30-talet till 60-talet) blev sedan en rörelse som satte enormt avtryck på Sverige och svenskarna. Genom "social ingenjörskonst" var det här en period då levnadsstandarden skulle höjas. Men inom ramen för folkhemsbygget kom också kärnfamiljen som stark norm. Riktlinjerna för hur folk skulle leva sina liv blev därför också omgärdat av bl.a. en växande ängslighet.


Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vad var det som ledde fram till folkhemsbygget? Hur såg visionen ut och vilka var krafterna bakom folkhemsbygget? Hur och varför blev kärnfamiljen central i folkhemmet? Vilket press satte folkhemmet på kvinnor respektive män? Vad har folkhemsbygget satt för spår i den svenska kulturen? Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.