#123 Barnets rättigheter med Eva Segerström

Boken heter "Barnets rättigheter" och gäst är författaren Eva Segerström.


FN:s konvention om barnets rättig­heter (barn­konven­tionen) inne­håller bestämmel­ser om mänsk­liga rättig­heter för barn. Alla länder förutom USA har skrivit under och förbundit sig till att följa dess regler. Den slår bland annat fast att alla barn har samma grundläggande rättigheter, barnets bästa ska komma i främst rummet vid åtgärder som berör barnet och varje barn ska ha rätt att utvecklas och rätt att uttrycka sina åsikter. Den har ett väldigt viktigt och bra innehåll, men man kan fråga sig hur mycket den egentligen följs runt om i världen. I programmet pratar vi bl.a. om vad barnkonventionen är för något och hur den uppkom. Vi pratar om vad som görs för att den ska följas i alla länder. Och vi pratar om vad den har för praktisk funktion för såväl länder som för individer! Lyssna och få en kortversion av boken!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy