#274 Därför måste du bli mer frågvis med Nicklas Berild Lundblad

Boken heter "Frågvisare : människans viktigaste verktyg" och gäst är författaren Nicklas Berild Lundblad. 


Frågor är något betydligt större än att vi för stunden söker svar på något vi undrar. Frågor ramar in våra liv och det är med frågor vi orienterar oss i världen. De utgör vårt viktigaste verktyg och är en förmåga som fört mänskligheten framåt. Om vi ställer bättre frågor kommer det hjälpa oss att skaffa en bättre bild av världen. Den här boken ger förslag på hur.


I programmet pratar vi bl.a. om betydelsen av att vara frågvis. Vi pratar om varför sökmotorer har påverkat vårt frågeställande. Och vi pratar om tekniker för att ställa bättre frågor. Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.


Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.