#110 Självkänsla och perfektionism med Irena Makower

Boken heter "Självkänsla och perfektionism" och gäst är författaren och psykologen Irena Makower.


Det pratas ofta om självkänsla med uppdelningen "bra eller dålig självkänsla", en väldigt kraftig förenkling av ett komplext område. Det intressanta med självkänsla, individens generella bedömning av sitt värde som person, är att det finns flera olika variabler som är intressanta att titta på. Vissa har en mer stabil självkänsla (mindre påverkbar av omgivningen) medan andra har en mer villkorad (påverkas av yttre bekräftelse). Det skiljer sig också mellan explicit självkänsla (medveten nivå) och implicit självkänsla (omedveten nivå). Perfektionism är också ett område som blivit mer aktuellt på senare år och som är en ingrediens i självkänslan. I programmet pratar vi bl.a. om vilka uppdelningar som finns inom självkänsla. Vi pratar om hur perfektionism fungerar. Och vi pratar om vad man kan göra för att utveckla sin självkänsla. Lyssna och få en kortversion av boken!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy