#113 Vi borde vara lyckliga med Ångestpodden - Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg

Boken heter "Vi borde vara lyckliga" och gäster är författarna Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg, tjejerna bakom Ångestpodden.


På många sätt befinner vi oss i en tid då vi borde må bättre och vara lyckligare än någonsin. Vi lever i ett av världens modernaste länder, där utbildning och jämställdhet står högt på agendan. Men trots det så ökar den psykiska ohälsan hos unga i dag. I boken pekas 90-talisterna ut som "Generation ångest", och en stor bidragande orsak tros vara sociala medier och allt det bär med sig. I programmet pratar vi bl.a. om vilka "Generation ångest" är. Vi pratar om hur och varför sociala medier tros vara en stor påverkande faktor. Och vi försöker se ljuset i tunneln. Lyssna och få en kortversion av boken!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy