#333 Att lära från, om och med historia med Silvia Edling

Boken heter "Att lära från, om och med historia - Historiemedvetande, moral och didaktik" och gäst är forskaren och författaren Silvia Edling.


Hur vi orienterar oss i världen är tätt sammanflätat med våra tolkningar av historia, nutid och vår syn på framtiden. Man talar därför om nivåer av historiemedvetande, en kompetens, som påverkar hur vi förhåller oss till samhället och till andra människor. För historielärare är det viktigt att utveckla elevernas historiemedvetande eftersom detta kommer påverka elevernas tänkande om meningsfulla samband över tid. Den här boken visar hur moraliska och etiska frågor i undervisningen kan stimulera intresset för och förståelsen av historia. Och att uppmärksamma skärningspunkter mellan historiska och moraliska frågor kan hjälpa lärare, lärarstudenter och elever att navigera i nuet mot framtiden.


Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Varför är historia som ämne viktigt och vad utmärker det från andra ämnen? Vad innebär historiemedvetande? Varför är historieundervisning tätt sammankopplat med både etik, moral och demokrati? Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.