#115 Hederskulturer och hedersförtryck med Galaxia Wallin

Boken heter "Fånge i hederns famn" och gäst är författaren Galaxia Wallin, grundaren till uppropet #UnderYtan.


Hederskultur och hedersvåld är begrepp som figurerar i media. Men för många svenskar är det fortfarande otydligt vad detta innebär i praktiken, och det händer att hedersvåld blandas ihop med "mäns våld mot kvinnor". Kort sagt så har hederskulturer dykt upp i Sverige i samband med att människor från andra länder flyttat hit. I dag är det något som sker mitt ibland oss och som samhället och politiker behöver ta på största allvar.  

I programmet pratar vi bl.a. om vad hederskulturer och hedersrelaterat våld är för något. Vi pratar om de fruktansvärda historierna som tas upp i boken, där kvinnor som lever i Sverige utsätts för hedersrelaterat våld och övergrepp. Och vi ställer oss frågan vad vi, samhället och politiker kan göra åt detta. Lyssna och få en kortversion av boken!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy