#124 Därför får allt fler diagnosen ADHD med Katarina Bjärvall

Boken heter "Störningen - ADHD, pillren och det stressade samhället" och gäst är journalisten och författaren Katarina Bjärvall.


Antalet personer i Sverige som får diagnosen ADHD har ökat lavinartat bara under de senaste 10-15 åren, och kurvan pekar uppåt. Det finns en rad faktorer som tillsammans gör att utvecklingen ser ut som den gör. Dels "sjunker ribban" (definitionen) för vad som krävs för att en person ska få en diagnos. Dels har ADHD medicin blivit mer och mer betraktat som en bra lösning för både den diagnostiserade, skolan, föräldrar, politiker, arbetsgivare, sjukvården och inte minst företagen som säljer medicinen. Ur ett individuellt perspektiv ser många alltså positivt på ADHD diagnoser och medicinering, men vad är det egentligen som håller på att ske på en mer kollektiv samhällsnivå? Och vad finns det för baksidor av myntet?


I programmet pratar vi bl.a. om hur det kommer sig att ADHD diagnoser ökar så lavinartat. Vi pratar om hur individer i många led tjänar på ADHD diagnoser och medicinering. Och vi pratar om kopplingen mellan samhällsutveckling och ADHD diagnoser. Lyssna och få en kortversion av boken!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy