#121 Prostitution med Sven-Axel Månsson

Boken heter "Prostitution - Aktörerna, relationerna, omvärlden" och gäst är Sven-Axel Månsson, författare och tidigare forskare i socialt arbete.


Prostitutionen i Sverige har genom åren varit både konstant och väldigt föränderlig. Konstant i bemärkelsen att det alltid verkar finnas ett utbud och en efterfrågan. Men föränderlig både när man ser till vart någonstans försäljningen sker (från gatan till digitala plattformar). Och en attitydförändring kring synen på dess aktörer, vem som är offer och vem som är förövare. I programmet pratar vi bl.a. om hur prostitutionen har förändrats från 70-talet fram tills idag. Vi pratar om hur och varför synen på köparna (torsken) radikalt har förändrats. Och vi pratar om vilka personer det är som köper och säljer sex. Lyssna och få en kortversion av boken!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy