#83 Att driva organisationsförändringar med Anna Russberg

Boken heter "Piska eller morot" och gäst är psykologen och författaren Anna Russberg.


När man tittar på vad som motiverar våra mänskliga beteenden är det lättare att förstå vad som krävs för att driva lyckade förändringar och förbättringar i organisationer. Tyvärr gör många chefer och ledare misstaget att lägga för mycket fokus på aktiveringar och för lite fokus på konsekvenser (resultat av handlingar). Ett misstag som kan leda till både lägre produktivitet, sänkt motivation och minskad kreativitet hos personal och i organisationen som helhet!


I programmet pratar vi bl.a. om vad skillnaden är mellan aktiveringsfokus och konsekvensfokus. Vi pratar om hur och varför man ska arbeta med positiv förstärkning. Och vi pratar om varför det är så viktigt att koppla organisatoriska mål till individuella beteenden. Lyssna och få en kortversion av boken!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy