#116 Att vara kvinna i politiken med Annie Lööf

Boken heter "Sanningens ögonblick" och gäst är Annie Lööf, författare och partiledare för Centerpartiet. Se vide från inspelningen här.


Det finns beteenden som är manligt respektive kvinnligt kodade, d.v.s. att vi associerar vissa beteenden med män (t.ex. ledarskap, rationalitet och entreprenörsskap) och andra med kvinnor (t.ex. omhändertagande, känsla och sprida bra stämning). Det här gör att vi också bedömer och utvärderar män och kvinnor på olika premisser när vi ser dem i media, och inte minst politiker. En person som befinner sig mitt i detta och som behöver hantera det är Annie Lööf. Som kvinna i politiken får hon andra frågor av journalister än sina manliga kollegor och hon kan bli utvärderad på exempelvis utseende och klädsel i större utsträckning. Om du dessutom har en ledarroll som kvinna så innebär det att du befinner dig på en manligt kodad arena.


I programmet pratar vi bl.a. om hur media hanterar kvinnor och män inom politiken olika. Vi pratar om koder och associationer som ligger bakom hur vi uppfattar vad som är manligt och kvinnligt. Och vi ställer oss frågan vad vi kan göra åt detta. Lyssna och få en kortversion av boken!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy