#238 Multimodal interaktionsanalys med Mathias Broth och Leelo Keevallik

Boken heter "Multimodal interaktionsanalys" och gäster är Mathias Broth och Leelo Keevallik, författare och forskare på på Linköpings Universitet.


När vi kommunicerar tolkar vi inte bara det som sägs, vi läser också av blickriktningar, kropps­position och mycket annat som finns närvarande i situationen. Ömsesidig förståelse åstadkoms mellan människor i flera dimensioner. Denna bok introducerar det mångfacetterade forskningsområde som kallas multimodal interaktionsanalys. Detta fält intresserar sig för hur människor tillsammans utför handlingar med hjälp av språkliga, kroppsliga och materiella resurser.


I programmet pratar vi bl.a. vad multimodal interaktionsanalys innebär. Vi pratar om hur vi bygger upp vår interaktion genom samtalsturer. Och vi pratar om hur interaktionen skiljer sig när vi är fler än två personer som kommunicerar. Lyssna och få en kortversion av boken!


See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.