#114 Fattigdom med Hans Swärd

Boken heter "Bedöma och åtgärda fattigdom" och gäst är Hans Swärd, författare och professor i socialt arbete vid Lunds Universitet.


Vid sekelskiftet 1900 började statsmakten på allvar se fattigdom som samhällets ansvar, även om det redan tidigare funnits åtgärder för att stötta och hjälpa fattiga. 1918 antog Sveriges riksdag den första fattigvårdslagen. Men utöver lagar har även samhällets syn på fattiga varierat genom åren, deras roll i samhället och till vilken grad de synts bland folk på gatan. I programmet pratar vi bl.a. om hur den generella utvecklingen sett ut genom åren. Vi pratar om vilka lagar och samhällsförändringar som haft stor påverkan. Och vi ställer oss frågan om det krävs fattigdom för att det ska kunna finnas rikedom. Lyssna och få en kortversion av boken!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy