#218 Kriminella gäng, medlemmarna och avhoppen med Torbjörn Forkby

Boken heter "Bland bröder och fiender - Om gäng, manlighet och avhopp" och gäst är Torbjörn Forkby, författare och professor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet.


Kriminella gängbildningar finns i olika former. Allt från välorganiserade, med tydliga hierarkier och organisationsstrukturer, till mer löst sammansatta gatugäng. I boken ringar författarna in faktorer som förenar gängmedlemskapen och vilken funktion de fyller för individerna som är med i dem. Vad som är lockande med att gå med i gängen, de negativa effekterna som följer och hur processen ser ut för att hoppa av. Ytterligare en dimension är gängmedlemskap kopplat till manlighet och manliga attribut. Att gängmiljöerna formar traditionellt manligt kodade beteenden. En annan viktig dimension är hur gängen blir identitetsskapande för dess medlemmar. Allt detta är faktorer som blir viktiga att ta hänsyn till i processen att hoppa av. I programmet pratar vi bl.a. om vad som förenar personer som ansluter till kriminella gäng. Vi pratar om vad invidiverna får ut av att vara med i gäng. Och vi pratar om hur processen ser ut för att hoppa av. Lyssna och få en kortversion av boken!


 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.