#117 Kriminalvården och fängelsevistelse med Annelie Björkhagen Turesson

Boken heter "Kriminalvården - Innanför och utanför" och gäst är Annelie Björkhagen Turesson, huvudredaktör för boken och lektor på Malmö Universitet.


Kriminalvården har ett oerhört viktigt men komplicerat uppdrag. De ska både låsa in och skydda samhället från brottslingar, samtidigt som de ska vårda och återanpassa brottslingarna till samhället. Synen på fängelsestraff och brottslingar är också något som förändrats över tid och påverkas av samhällsdebatt och politik. Men ett perspektiv som ofta glöms bort är att de intagna även har familj och anhöriga som på olika sätt blir påverkade av deras vistelse i fängelse. Inte minst deras barn. I programmet pratar vi bl.a. om hur fängelser och kriminalvården växt fram och förändrats över tid. Vi pratar om hur politik och samhällsdebatt påverkar kriminalvårdens uppdrag och situationen för de intagna. Och vi pratar om hur anhöriga påverkas när personer hamnar i fängelse. Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.


Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.