#101 Mer musslor - om ett livsmedel med potential

Det skulle kunna odlas mycket mer musslor i Sverige och vi äter förhållandevis lite musslor i jämförelse med andra europiska länder. I detta avsnitt tittar vi närmare på orsaken till varför vi äter så lite musslor och hur kan en musselodling bidra till att utveckla våra kustsamhällen?
Medverkande:
Katrin Persson, musselodlare och ordförande i Sveriges Havsodlares Producentorganisation ek. för.
Anna-Lisa Wrange, forskare på IVL Svenska miljöinstitutet
Sofia Kocher, vd för företaget Musselfeed som processar musslor både från Västkusten och Östersjön