#98 Räkna med oss - om myndigheters ansvar för landsbygdssäkra beslut

Landsbygdssäkring handlar om att politiken och de offentliga insatserna inte ska göra det svårare för människor leva och verka i landsbygder. Att alla beslut som myndigheter tar ska vara landsbygdsäkrade låter bra men vad innebär Tillväxtverkets nya uppdrag som samordnare?
Medverkande:
Martin Olauzon, enhetschef Tillväxtverket
Christina Nordin, generaldirektör Jordbruksverket