#97 Mindre pott EU-pengar - vad händer då med stöden för landsbygdsutveckling?

Sedan 2007 har det funnits EU-pengar från flera olika fonder som kan användas för att jobba med landsbygdsutveckling som helhet. Men inför nästa programperiod blir det troligen en mindre pott pengar och mer fokus på fondernas kärnuppgifter. Vad kan det innebära?
Medverkande:
Per Callenberg, statssekreterare Näringsdepartementet
Maria Gustafsson, verksamhetsledare Landsbygdsnätverket