#96 Lägre trösklar, fler dörrar - om att främja innovationer bland företag i landsbygder

Är det sant att innovationer bara uppstår i större städer? Politiska beslut bygger ofta på kunskap om innovationer i större företag som ligger i städerna. Så hur innovationsbenägna är företag i landsbygderna och vad behövs för att de ska fortsätta leverera?
Medverkande:
Lina Bjerke, doktor i nationalekonomi vid Internationella handelshögskolan, Jönköping University och utredare på Jordbruksverket.
Magnus Börjesson, styrelseordförande i AgroÖst.