#94 Prioritera för framtiden - om EU:s gemensamma jordbrukspolitik

I detta avsnitt kommer gästerna direkt från ett sakråd med regeringen om EU:s gemensamma jordbrukspolitik(CAP)i nästa programperiod. Sverige får troligen mindre med pengar jämfört med nu. Hur gör vi då? Vilka investeringar och ersättningar blir viktigast och vad kan vi prioritera bort?
Medverkande:
Lovisa Carneland, ordförande LUS, Lokal utveckling Sverige
Sofia Björnsson, LRF, Expert jordbrukspolitik och landsbygdsutveckling
Jessica Ekström, Sakkunnig Jordbruk Agronom, Naturskyddsföreningen