#91 Vad får vi för pengarna? - om Landsbygdsprogrammet

Denna gång sätter vi Landsbygdsprogrammet under lupp. I slutet av 2020 går nuvarande period för programmet ut. I detta avsnitt hör vi vad vi fått för pengarna. 37 miljarder fanns från början i kassan, inom vilket område gör pengarna nytta och finns det pengar kvar?
Medverkande:
Lina Andersson, Enhetschef Landsbygdsanalysenheten
Andreas Mattisson, Enhetschef EU-programenheten
Anders Johansson, Coompanion