#86 Att ge och ta - om ekosystemtjänster och biologisk mångfald

Utan den biologiska mångfalden skulle vi inte överleva. Ekosystemtjänster, som det här avsnittet handlar om, är ett hett begrepp. Men vem ska göra vad och när?

Medverkande:
Birgit Landquist, projektledare, Rise Jordbruk och livsmedel
Olle Kvarnbäck, agronom, biolog och egen företagare
Britt-Marie Benjaminsson, växtodlingslärare, Naturbruksskolan Sötåsen, Västra Götalandsregionen