#85 Vi börjar med barnen - en livsmedelsstrategi i praktiken

Är barnen avgörande när en regional livsmedelsstrategi tas fram? Häng med till Norrbotten och hör hur de framgångsrikt jobbar där. Vi tittar närmare på deras arbete med barn på en förskola i Boden och hur man konkretiserar en livsmedelskedja i pedagogiken.
Medverkande:
Hulda Wirsén, samordnare Nära mat, Norrbottens regionala livsmedelsstrategi
Gunnar Jonsson, rådgivare på Länsstyrelsen, hållbar livsmedelskompetens i skolan
Åsa Rönnqvist, ledare och pedagog Barncompaniet i Boden