#84 Det finns inget avfall, bara resurser på fel ställe - cirkulär bioekonomi

Hur går det med omställning till en cirkulär bioekonomi i Sverige? Vad arbetet ska leda till och vem det är som ska se till att det händer ska vi prata om i detta avsnitt. Det och om de 10 miljoner Jordbruksverket utlyst till små och medelstora företag som ska komma med i processen.
Medverkande
Camilla Lehorst, Näringsdepartementet, med i delegationen för cirkulär ekonomi, klimathandlingsplaner och livsmedelsstrategin.
Jennie Malm, handläggare Jordbruksverket, med i en tematisk arbetsgrupp för bioekonomi som det europeiska landsbygdsnätverket håller i.