Läkarpodden - # 52. Sexualitet och könsidentitet

Det handlar om vår sexualitet och syn på det egna könet. De senaste tio åren har antalet unga som söker sjukvårdens åtgärder för könsbekräftande åtgärder ökat. Vi lever i ett trots allt öppnare och mer tolerantare samhälle, där synen på normer för kön, sexuell läggning och identitet har förändrats.
Könsdysfori heter det när man är missnöjd med det kön man tillhör fysiskt, juridiskt eller medicinskt.
 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.