Läkarpodden - # 99. Smärtskolan del 1

Det här är Läkarpoddens smärtskola, första delen!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy