Läkarpodden - # 79. Misofoni

Det handlar om Misofoni, selektiv överkänslighet!