Läkarpodde - # 87. Hjärnskakning & skallskada

Det handlar om hjärnskakningar och skallskador!