Läkarpodden - # 77. Sjukdomar från djur

Harpest, svamp, galna kosjukan eller rabies! Det handlar om sjukdomar som kan smitta från djur till människor!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy