Läkarpodden - # 75. Utbrändhet och utmattningssyndrom

Det handlar om utbrändhet och utmattningssyndrom!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy