Läkarpodden - # 92. Fästingar och dess smittor

Det handlar om fästingar och dess olika smittor och sjukdomar den sprider.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy