Om flickor med autism och adhd med psykolog Maria Bühler

För bara några veckor sedan kom boken "Flickor med autism och adhd - en guidebok för föräldrar och professionella" av specialistpsykolog Maria Bühler ut. En efterlängtad bok för oss som möter flickor som befinner sig på det neuropsykiatriska spektrat, eller som misstänks befinna sig där.

I det här avsnittet berättar Maria om hur vardagen ser ut för flickor med autism och/eller adhd, vad vi vuxna behöver tänka på och varför det är så viktigt att vi inte missar dessa flickor, hur fel det kan bli när man inte tar hänsyn till underliggande svårigheter.

Varmt välkomna att lyssna!

Du hittar psykolog Maria Bühler här: https://www.kogita.se/

Och boken hittar du här: https://www.studentlitteratur.se/kurslitteratur/psykologi/psykologi---allmant/flickor-med-autism-och-adhd/