Om att vara flicka och kvinna med Aspergers syndrom med Jill Carlberg

Nytt avsnitt av Lågaffektiva podden där vi pratar med Jill Carlberg som utbildar i företaget Adaptis om autism och ett annorlunda sätt att tänka, utifrån att hon själv har Aspergers syndrom. Jill berättar om hur omgivningens bemötande spelar stor roll för henne och vad vi som arbetar runt personer med autismspektrumtillstånd behöver tänka på. Vi pratar också om flickor och autism, och hur det kan komma sig att vi inte ser på flickors svårigheter på samma sätt som pojkars. Välkommen att lyssna och bli klokare med hjälp av Jill!