#100. Hva er feil med PP-tjenesten?

PP-tjenesten får allerede ikke utført lovpålagte oppgaver, men skal likevel pålegges flere oppgaver. Får barn og elever som strever med læring den tilrettelagte hjelpen de trenger i barnehage og skole, når støtteapparatet er såpass presset? Hva skjer framover? Med spesialpedagogisk rådgiver/fagleder Rita Lie, PPT-rådgiver Karoline Viken og Utdanningsforbundets Ida Næss Hjetland.


FACEBOOKGRUPPEN LÆRERROMMET:


NETTSIDEN VÅR:


SOSIALE MEDIER:


PRODUKSJON:Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.