90. Middels episode

Linnea har vært med på «dueslipp», mens Stine har en gåte hun påstår å trenge profesjonell hjelp til.

Kvinneguiden lurer på hvorfor de har sluttet å oppgi stemmetall i reality, og Linnea og Stine tror de har svaret.

Bonus: Stine har fått julekalender av Linnea, men vil gi tilbake til Kvinneguidens venners venner.