Inläst: Freud – stolt konstruktör av felaktigheter

Freud har en status på Göteborgs universitet och GP:s kultursida som han inte förtjänar. Freud hade en vetenskaplig sida men drog sig inte för att fabricera evidens. Dessutom gjorde Freud felaktiga konstruktioner, bland annat om sin dotter. Det anser Billy Larsson, leg psykolog, fil dr i psykologi och författare till ”18 myter om Freud och vägen framåt”.

Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.