Inläst: Finnes: Föregångsland på dekis, sökes: Riksproblemlösare

Sällan har väl partierna inför ett val haft en så gemensam bild av vilka som är Sveriges problem. Bästa problemlösaren vinner, tror Kvartals chefredaktör. 

Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.