Fredagsintervjun: Okunskapen om Ryssland är bottenlös

Historikern Gudrun Persson har i hela sitt liv varit fascinerad av Ryssland och rysk kultur. Som forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, sitter hon inne med djupa kunskaper om Rysslands historia och hur den spelar in också för den säkerhetspolitiska kris som råder just nu. Hon konstaterar att den ryska ledningen har spelat skickligt. Hon vill inte uttala sig om sannolikheten för att situationen allvarligt förvärras. Hon betonar att vi ska stå upp och försvara de grundläggande europeiska principerna om rättsstat, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter.

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.