Är behöriga och utbildade lärare verkligen alltid bättre?

Kan obehöriga göra ett lika bra jobb som utbildade lärare? Kan man vara lärare utan att ha gått lärarhögskolan? Eva är förbannad på kollegor som tycker att det räcker att ”bara gilla barn och vara engagerad”. Vi diskuterar även ett eventuellt ”snabbspår” för att bli lärare.