Ska vi ge eleverna en liten ”corona-rabatt” på betygen i år?

Ett avsnitt om betygshelvetet. Charlotta och Henrik säger att betygsättning är det värsta med att vara lärare och förklarar varför de känner så.

Hur påverkar de inställda nationella proven betygsättningen i år? Har vi blivit för snälla och kompenserar eleverna genom att ge dem fler chanser? Ska vi kanske ge dem en liten ”corona-rabatt” i år?