Måste en bra lärare vara allmänbildad?

Är man en bättre lärare om man tittar på Rapport istället för Idol? Vi snackar om krav på allmänbildning och fortbildning för lärare. Blir man en bättre svensklärare om man läser Louise Glück på lovet, eller en bättre SO-lärare om man dagligen läser tre morgontidningar? Är en bra lärare verkligen den som har mest kunskap inom sitt ämne?