Utenforskap

Hvorfor ble Edvard Munch stadig plassert utenfor det gode selskap, også etter sin død? Samisk kunst har blitt holdt utenfor den vestlige kunsthistorien, men står vi i fare for å fornorske formidlingen av den samiske kunsten hvis ikke vi opprettholder en viss form for utenforskap?

Filmregissør Stig Andersen forteller hvordan Munch ble holdt utenfor, og om han bidro til det selv, og PhD-stipendiat Irene Snarby og kunsthistoriker og kritiker Ingvild Hammervoll diskuterer formidlingen av samisk kunst, hos programleder Cecilie Tyri Holt.