Edvard Munchs fotografier

"Fotografiapparatet kan ikke konkurrere med maleriet så lenge det ikke kan brukes i himmel eller helvete», sa Edvard Munch.Fotograf Werner Anderson jobber med et prosjekt hvor han ville utfordre Munch på dette sitatet ved å fotografere ulike kulturpersonligheter som Anne Grete Preus, Lars Saabye Christensen og Lars Lillo Stenberg i Munchs atelier på Ekely, og invitere dem til å filosofere over sitt forhold til Munch, om det å være foran et fotografiapparat og hvordan vi iscenesetter oss i sosiale medier i dag.Men er det egentlig så interessant å finne ut hva Munch mente med dette sitatet – og å sette ham inn i en selfie-kontekst?See omnystudio.com/listener for privacy information.